Tam_Bau
MENÜ
2024. július 13.
Jenő
Új, színvonalas oktató- és vizsgaközpont az építőiparban

Új, színvonalas oktató- és vizsgaközpont az építőiparban

Rozsusa-Bau. Kft.

„Célunk, hogy valós munkakörülmények között sajátítsák el a tanulók a szakmát."

Cégünk, a Rozsusa-Bau Kft. építőipari kivitelezőként több éve elkötelezett a szakképzés részvételben Tolna vármegyében, Dombóváron. A munkaerőhiányra, és a szakmai ismeretek hiányára megoldást kellett találnunk, ezért fogtunk tanulóképzésbe az építőipar területén, kőműves és festő szakon. 2018 óta foglalkozunk oktatással, ma már cégünk helyet biztosít az ágazati alapozó vizsga, és a szakmunkásvizsga lebonyolításához is.

A Rozsusa-Bau Kft. 2022-ben hozta létre oktatásban együttműködő partnerét a Kő-Szaki Kft-t. A két cég lehetőséget biztosít akár 24 fő képzésére is. Mivel egy cégen belül csak 12 fő tanuló foglalkoztatható további létszámnövekedés esetén, akár még egy vállalkozás megalapítását is vállaljuk.
Építőipari kivitelezőként fontos számunkra az ügyfélközpontúság, megrendelőinket tájékoztatjuk a kivitelezésről és a beépített anyagokról, mind minőség, mind ár tekintetében. Hatékony és kreatív megoldásokkal törekszünk, hogy 100%-ban eleget tegyünk a megrendelő kérésének. Versenyképes, hatékony, erős vállalkozásunkban minőségi munkahelyek megteremtésére és tudásalapú oktatásra törekszünk.
Célunk, hogy valós munkakörülmények között sajátítsák el a tanulók a szakmát. Erre minden lehetőség megvan, mivel széleskörű kivitelezéseket végezünk.
A tanulók gyakorlati oktatását nagy tapasztalattal, ill. mestervizsgával rendelkező, 2 fő festő szakoktató és 2 fő kőműves gyakorlati oktató végzi.
Tanulóink eddig a dombóvári Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolából és a Tamásiban működő Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskolából érkezetek.

Szívesen fogadjuk további iskolák és tanulók jelentkezését. Az intézményekkel együttműködve alakítottuk ki a helyi képzési programunkat. Vállaltuk, hogy a tanulók elsajátíthassák a szakma legjavát, eleget teszünk év közbeni értékelésüknek, segítjük a szakmai vizsgára történő felkészítésüket.

Sikeres együttműködésre törekszünk mindazokkal a partnereinkkel, akik szükségesek, ahhoz, hogy a képzések megvalósulhassanak: iparkamara, iskola, oktatók, tanulók, szülők, megrendelők. Jó partnerséget alakítottunk ki alapanyag-beszállítóinkkal is.
Cégünknél jelenleg is folyik gyakorlati oktatás. A kilencedik osztályos tanulókat ágazati alapozó vizsgára készítjük fel. Ez alatt az egy év alatt elsajátítják a kőműves és festő szakma alapjait. Jobban megismerkedhetnek a szakmával, ezáltal könnyebben hoznak döntést, hogy a 10 osztálytól melyik szakmát is válasszák, ha igénylik, akkor mi is tájékoztatjuk, hogy szerintünk melyik szak az, ami felé érdemes lenne elindulnia. A 10. és 11. évfolyamos tanulók, amellett, hogy szakmunkás vizsgára készülnek fel, aktívan részt vesznek oktatóinkkal, kollégáinkkal terepmunkán. Az elmúlt évek alatt eddig 16 fő tanuló tett sikeres vizsgát cégünk közreműködésével.

Az iskoláskorú diákok mellett felnőttoktatást is vállalunk. Számukra az elméleti és gyakorlati oktatást is mi oldjuk meg.
A tanuló és a felnőtt képzésben résztvevők tanuló munkaszerződéssel dolgoznak, szerződésben meghatározott munkabért a teljesített napok után kapják. Nincs diszkrimináció, nincs képesség szerinti megkülönböztetés.

Szeretnénk Dombóvár és környékének megfelelő szaktudással rendelkező szakmunkásokat biztosítani. Hiszünk benne, hogy a jó szakemberek pótolhatók. Éppen ezért Dombóváron az Erzsébet utca 101. sz. alatt, saját forrásból elkezdtünk egy új oktató és vizsgaközpontot létrehozni, az épület felújítása önerőből 60%-ig már megvalósult. Mintegy 300 m2 alapterületű épületben alakítjuk ki a 100 m2-es festő tanműhelyt, és ugyanekkora kőműves tanműhelyt. Továbbá oktató- és vizsgatermet, vendégek fogadására alkalmas tereket, és szociális blokkokat tervezünk.

A gyakorlati képzést segíti, hogy a kőműves tanműhelyben tanulók által készített szabad nyílásokat készítünk elő, melyben gyakorlati feladatként ők építik be a nyílászárókat. A festő tanműhelyben a falak csupaszon állnak, tanulók a későbbiek folyamán glettelik és kedvük szerint festik. Az épület több pontján különböző régi, korabeli festő és kőműves eszközöket tervezünk bemutatni, ezenkívül a későbbiekben egy interaktív, okostermet is szeretnénk létrehozni.
Az érdeklődőknek pályaorientációs napokat, nyílt napokat, szakmák éjszakáját tervezünk a kőműves és festő szakmák népszerűsítésére.
Célunk, hogy az új oktató- és vizsgaközpont átadásával optimális feltételeket teremtsünk az építőipari szakemberek képzéséhez, a nálunk tanulók piacképes tudást szerezzenek, és később megállják a helyüket, a hiányszakmákban is.

Keressenek bennünket a szakmát tanulni vágyó diákok és azok, akik másodszakmátszeretnének tanulni.

Következő szakképesítések elsajátítására biztosítunk lehetőséget:
– Burkoló
– Festő, mázoló, tapétázó
– Kőműves

Várjuk magánszemélyek, cégek megkeresését, akik felújítási munkákat biztosítanak tanulóink számára.

Elérhetőségünk: Rozsusa-Bau Kft. • 7200 Dombóvár, Árpád u. 24. • rozsusabaukft@gmail.com • 06 30/670-1078

www.rozsusa-bau.hu