MENÜ
2021. február 28.
Elemér
Földforgalmi törvény: módosult az elővásárlási sorrend

Földforgalmi törvény: módosult az elővásárlási sorrend

agroinform.hu

Az elmúlt időszak több változást is hozott az elővásárlási sorrend szabályaiban:

Változás a tulajdonostársaknál, az állattartóknál, a szőlőnél és a háztartási közös vagyonnál – hívta fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) Facebook oldalán.
Az elmúlt időszak több változást is hozott az elővásárlási sorrend szabályaiban:
A tulajdonostárs csak akkor élhet a mindenkit megelőző elővásárlási jogával, ha legalább 3 éve tulajdonostárs az ingatlanban [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]
Házastársi közös vagyon megszüntetése esetén a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a házastársa volt a tulajdonos [Földforgalmi tv. 18. § (3) bekezdés]
Szántó művelési ágban már nem csak a tejhasznú szarvasmarhatartót illeti meg az elővásárlási jog, hanem valamennyi szarvasmarhatartót [Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés ab) alpont]
A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld esetén az elővásárlásra sorrendre a hegyközségi törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell [Földforgalmi tv. 2. § (6) bekezdés]
Ha a vevő és az elővásárlásra jogosult(ak) azonos ranghelyen állnak, úgy első helyen a családi gazdaság tagja illetve a családi mezőgazdaság tagja szerzi meg a földet. Ők egymással egyenrangúak, tehát több ilyen elővásárlásra jogosult közül az Eladó dönt [Földforgalmi tv. 18. § (4) bekezdés]