Tam_Bau
MENÜ
2024. június 25.
Vilmos
Szigorúbban vizsgálják a kerítések létesítését

Szigorúbban vizsgálják a kerítések létesítését

Agroinform.hu / Horváth Attila

A fix kerítés építésénél alap, hogy a területileg illetékes vadászatra jogosultnak is hozzá kell járulnia.

Május 17-től, majd 2025. január 1-jétől ismét több ponton változik a Vadgazdálkodási Törvény (Vtv.). A jogszabályban egyebek mellett módosulnak, pontosabbá válnak, valamint kiegészülnek a kerítéstelepítésre, a nemkívánatos fajok egyedeinek elejtésére, a zárttéri vadtartásra (különösen a vadaskertekre) vonatkozó előírások.

A tartós telepítésű kerítések létesítéséhez kapcsolódó szabályok legfontosabb újdonságai a következők:

a bekeríteni tervezett terület nagysága az 50 hektárt nem haladhatja meg;
a vad természetes életfeltételeinek, jellemző mozgásirányának biztosítottnak kell maradnia,
a kerítésnek műszaki jellemzői alapján alkalmasnak kell lennie a vadkár elleni védekezésre,
feltétel, hogy a mezőgazdasági kultúra védelme más vadkárelhárítási módszerrel ne legyen biztosítható.
kerítés
A kerítés építését – noha volt más irányú gazdálkodói kezdeményezés – továbbra is csak akkor engedélyezheti a hatóság, ha az érintett vadászatra jogosult hozzájárul.

Új rendelkezésként épül be a jogszabályba, hogy a vadászterület vadgazdálkodási üzemtervében nemkívánatos fajként meghatározott nagyvadfaj egyedei – a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervtől függetlenül vagy annak hiányában is – vadászati idényben mennyiségi korlátozás nélkül elejthetők.