Tam_Bau
MENÜ
2024. május 23.
Dezső
Mit tegyünk, ha a szomszéd fája életveszélyes és zavaró?

Mit tegyünk, ha a szomszéd fája életveszélyes és zavaró?

hovege.hu / fotó: budapestkornyeke.hu

Elmondjuk milyen esetben indokolt a jegyzőhöz fordulni, milyen dokumentumok kellenek.

Milyen lehetőségek vannak abban az esetben, ha a szomszédból átlóg egy életveszélyes fa a telkünkre? Mitévők legyünk, ha sehogyan sem jutunk közös nevezőre, pedig már többször próbáltunk beszélni a szomszédunkkal? Jó, ha tudjuk, hogy mikor már nem hat a szép szó, a jegyzőhöz, önkormányzathoz fordulhatunk segítségért. Elmondjuk milyen esetben indokolt a jegyzőhöz fordulni, milyen dokumentumok kellenek, és hová nyújtsuk be azokat, ha a szomszéd fája életveszélyes.

Veszélyes fa a szomszédban

Veszélyes fa van a szomszédban, esetleg rádőlt a szomszéd fája a házra? Előfordulhat, hogy zavar bennünket a szomszéd kertjében lévő hatalmas fa, mert leárnyékolja a házunkat vagy átlógnak az ágai a kerítésen. A szakértők szerint ilyen helyzetekben azt érdemes mérlegelni, hogy mekkora a veszély. Első lépésként mindig a közös megegyezésre kell törekedni.

Ha nem működik a közös megegyezés

Mit mond a Polgári Törvénykönyv a zavaró növényzettel kapcsolatban? A vonatkozó rendelkezéseket a fehérvárifavágás.hu foglalta össze az alábbiak szerint:

“A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”

A Polgári Törvénykönyv a szomszédjogok gyakorlása érdekében együttműködést írnak elő, az ingatlan tulajdonosa részéről pedig tűrést. Mindig bonyolult kérdés a közös határvonal közelében elhelyezkedő növényzet, ezért azt kell vizsgálni, hogy

“ a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot ingatlana birtoklásában, okoz-e kárt, vagy fennáll-e a károsodás veszélye. A növényzet kivágására való kötelezésre kivételesen kerülhet sor, csak abban az esetben, ha az érdeksérelem más módon, így kártérítéssel sem hárítható el.”

Mi a teendő, ha a szomszéd fája életveszélyes?

A szomszédot először szóban vagy akár írásban fel kell szólítani, hogy az áthajló ágat metssze le.
A kérést azonban rendesen meg kell indokolni arra hivatkozva, hogy miért zavarja az egyik felet a kert rendeltetésszerű művelésében.
Ha a felszólítást követően sem történt meg a zavaró tényezők megszüntetése, akkor forduljunk a jegyzőhöz vagy az önkormányzat építési osztályához. Helyszíni szemle után a jegyző elrendelheti a szükséges intézkedéseket, pl. az áthajló ág eltávolítását. Ezt követően egyébként bírósági úton is követelhetők a felmerült költségek.
A jegyző vagy az építési osztály felé kérelmet kell benyújtani, amely tartalmazza a személyes adatainkat és az elkövető személy adatait. Emellett a zavaró cselekmény helyszínét, időpontját, pontos leírását. És a jegyző felé irányuló pontos kérést, kérelmet.
Mindig lényeges a kellő indoklás: pl. a fa ága jelentősen leárnyékolja a házunkat, az átlógó ág miatt nem tudjuk műveli a kertünket, nem férnek el a munkagépek. Önmagában az a tény, hogy a fa a telek határvonalához közel áll, nem indok a megcsonkítására. De például, ha a tető felújítását nem tudjuk elvégezni az átlógó ágak miatt, akkor az már akadályozza az ingatlan rendes használatát.
Viszont ilyen esetben is kötelesek vagyunk az ágak eltávolítását először a szomszédtól kérni.

Rádőlt a szomszéd fája a házra, hogyan kérhető kártérítés?

Először is fontos tisztázni, hogy mi minősül okozott kárnak? Ezt a biztositas.hu foglalta össze:

“Az olyan esetek tartoznak ebbe a kategóriába, amikor a biztosított telkén, a kockázatviselés helyén kívülről idegen tárgy dől vagy esik rá a biztosított épületre, a kertben tárolt vagyontárgyakra, vagy az eséssel az idegen tárgy személyi sérülést okoz. Idegen tárgynak minősülnek azok, amelyek nem a biztosított tulajdonában állnak, és nem a biztosított érdekében vannak elhelyezve, tehát ilyen lehet a szomszédunk kertjében vagy közterületen álló fa, villanyoszlop, óriásplakát tartószerkezete stb. Előfordulhat az is, hogy egy idegen tárgy ütközéssel tesz kárt az épületben vagy valamely építményben – ezt a biztosítók külön káreseménynek tekintik.”

Ha a szomszédunk fája dől rá a mi házunkra, igénybe vehetjük az ő lakásbiztosítását, amennyiben van felelősségbiztosítási fedezete. Ha azonban a szomszédnak nincs lakásbiztosítása vagy az nem tartalmaz felelősségbiztosításra vonatkozó fedezetet, akkor a saját biztosítónk felé kell jelenteni a kárt.

Lakásbiztosítás hiányában viszont saját zsebből kell fizetnünk a károk helyreállítását, illetve bírósági perben követelhetjük a szomszédtól a javítási költségek megtérítését.

Jó, ha tudjuk, hogy amennyiben a saját telkünkön található fa rádől a házra vagy letört ágai kárt okoznak nekünk, csak akkor rendezhetjük a károkat a lakásbiztosítás terhére, amennyiben ez valamilyen biztosítási esemény (pl. vihar) következtében történt.