Tam_Bau
MENÜ
2020. augusztus 11.
Zsuzsanna, Tiborc
Mielőtt elkezdünk mákot termeszteni...

Mielőtt elkezdünk mákot termeszteni...

hellovidek.hu

Illegális az ősi magyar növényt termesztése, bírság jár érte.

Még elvétve láthatunk, találhatunk virágba borult mákföldeket. A csodálatos, lila színben pompázó növény nem csak a magyar nemzeti érték része, de nagyon fontos alapanyag a gyógyszergyártás területén is. Utóbbi miatt világszerte arról ismerik, hogy a morfin készítés fontos alapanyaga. Most annak jártunk utána, hányan és mekkora területen termesztenek mákot Magyarországon, illetve azt is kiderítettük, milyen fontos szabályoknak kell megfelelni, ha valaki erre adná a fejét.

Ahogy az Agrárszektor beszámolt róla, termelési oldalról akad néhány jelentős kihívás a mák esetében. Korábban a mák gyomirtása okozta az egyik legnagyobb gondot, mivel kevés olyan vegyszer volt, amit biztonságosan lehet alkalmazni ebben a növényi kultúrában.

További problémát jelent a máktermesztésben a klímaváltozás is. A szakemberek szerint a tavaszi mák előbb-utóbb eltűnik Magyarországról, az időjárás előnytelen változása miatt. Óriási jelentősége lett a virágzás és érés idejének is. A tavaszi mák nagy eséllyel egy aszályos időjárásban kénytelen virágot bontani, jellemzően túl korán és kényszerérik, ami alaposan lerontja a potenciális hozamot.

Az elmúlt hónapokban nem csak a máktermesztő területeken, de rengeteg más gazdaságban is súlyos károkat okozott az aszály. Nehezítő tényező, hogy hiába vannak kiváló máktalajaink Bács-Kiskunban és Békésben, ha ma már a profitábilis termesztéshez öntözési rendszerre lenne szükség.

Máktermesztés szigorú keretek között

Hogy közelebbi képet kapjunk arról, hogy zajlik a termesztés a gyakorlatban, a HelloVidék a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt kérdezte a témával kapcsolatban.

HelloVidék: Kik és hogyan termeszhetnek mákot a jelenlegi szabályozások szerint?

Nébih: A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén – területnagyságtól függetlenül – a termesztő köteles a föld fekvése szerint illetékes kormányhivatal részére a rendeletben szabályozott adatokról bejelentést tenni. Az ipari mák termesztése kizárólag a külön jogszabály szerint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott tevékenységi engedéllyel, valamint évenként megújítandó eseti termesztetési engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel megkötött szerződés alapján végezhető. A termesztő köteles a mák termesztéséről – pontosabban a Korm.rendeletben meghatározott adatokról – nyilvántartást vezetni. A kormányhivatalok a bejelentett adatokat megküldik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) részére, a beérkezett adatok alapján a Nébih éves összesített jelentést készít a tavaszi és őszi vetésű ipari és étkezési mák vetési és betakarítási adatairól.

HelloVidék: Hányan és mekkora területen termesztenek mákot az országban?

Nébih: A megyei kormányhivatalok jelentései alapján megállapítható, hogy 2019. évben kis mértékben növekedett a vetett termőterületek nagysága az előző 1-2 évhez képest. Tavaly országosan összesen 9 megyében 4 gazdálkodó szervezet (termesztető) 190 termesztő által végzett ipari máktermesztést, a vetett termőterület összesen 3705,05 ha. Az előző években feldolgozott adatok alapján a következők szerint alakultak a termőterületek: 2018-ban a jelentések szerint 2 381,81 hektáron, 2017-ben pedig 2 733 hektáron termesztettek ipari mákot. Ugyanakkor ezt megelőzően ezek a vetési adatok: 2016-ban 7181 ha volt, 2015-ben 6955,3ha, 2014-ben 6795,83, 2013-ban 11 124 ha. A termeltetők 2012-ben összesen 14 181 hektáron vetettek ipari mákot. Étkezési mákot 2019. évben 372-en termesztettek (319 fő természetes személy és 53 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet), a bejelentett termőterület nagysága 5284,88 ha. Ezen termesztési adatok is növekedtek a megelőző évekhez képest, 2018-ban 3037,57 ha, 2017-ben 4 072 ha és 2016. évben pedig 2929,4 ha vetett termőterületet jelentettek, 2015-ben 2538,23 ha, 2014-ben 3568,5 ha, 2013-ban csupán 537,5 ha, 2012. évben 918 ha.

HelloVidék: Hogyan zajlik az ellenőrzés? Lehet már tudni, mennyi bírságot szabtak ki az elmúlt évben?

Nébih: A Korm.rendelet alapján a kormányhivatal az ipari mákot termesztők bejelentési, nyilvántartási, valamint a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek betartását a virágzástól a betakarításig terjedő időszakban évente legalább egyszer ellenőrzi. A kormányhivatal a fajtaazonosság vagy az alkaloidtartalom laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása érdekében a betakarítás előtt a máktokból mintát vehet. Az ellenőrzést végző a betakarítást követően aláírja a termesztő által vezetett nyilvántartást. Ha az ellenőrzés arra az eredményre vezet, hogy a termesztő az e rendeletben foglalt bármely kötelezettségének nem tett eleget, a kormányhivatal haladéktalanul értesíti a termesztetőt, a rendőrséget és az OGYÉI-t, egyúttal elrendelheti a növényállománynak, illetve a termésnek a termesztő költségén történő megsemmisítését. Az étkezési mák esetében a jogszabály arról rendelkezik, hogy a kormányhivatal és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét.A fentiek alapján bírság kiszabásáról nincs rendelkezés, illetve a Korm.rendelet alapján a megküldött jelentések nem tartalmazzák a megsemmisítések adatait, így ennek vonatkozásában jelenleg nem tudunk adatot szolgáltatni.