MENÜ
2024. május 18.
Erik, Alexandra
Március elseje után már nem vághatóak ki fák, csak szükséges esetben

Március elseje után már nem vághatóak ki fák, csak szükséges esetben

nak.hu • fotó: hirnavigator.hu

„Fát, bokrot és sövényt költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni."

„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)” előírásai között– melyet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletnek tartalmaz – szerepel, hogy „Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.” Ez minden fára és bokorra – nemcsak a MePAR-ban feltüntetett fa és bokorcsoportra, magányos fára vonatkozik. Tehát amennyiben szükséges, vagy indokolt a fásszárú növényzet kivágása, azt még március 1-ig megteheti a támogatást igénylő gazdálkodó. A HMKÁ a Kölcsönös megfeleltetés részét képezi, mely elemek kötelezően betartandók ahhoz, hogy a közvetlen kifizetések és egyes terület alapon nyújtott vidékfejlesztési támogatások teljes összege a gazdálkodóhoz kiutalásra kerüljön. Fontos különbség azonban, hogy a külön tájképi elemként rögzített, a MePAR-ban feltüntetett „magányosan álló fa” kivágási tilalma az év minden napjára vonatkozik.

Kivágásra csak vis maior esetben kerülhet sor, de a vis maior eseményt a kincstárnak az eseményt követően 21 napon belül – de legkésőbb 60 napon belül – elektronikus úton jelenteni kell. Amennyiben a magányos fa természeti csapás, vagy valamely, a gazdálkodótól független ok következtében a helyszínen már nem fellelhető, úgy azt is vis maiorként jelenteni kell a kincstárhoz, a MePAR-on történő átvezetés érdekében.