Tam_Bau
MENÜ
2024. június 14.
Vazul
Mit kell tudni az építményadóról?

Mit kell tudni az építményadóról?

magro.hu

Két feltétel együttes fennállása esetén biztosított az építményadó alóli mentességet.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) szerint mentes az építményadó alól az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A Helyi adó tv. idézett rendelkezése két feltétel együttes fennállása esetén biztosítja az építményadó alóli mentességet. Az egyik, hogy az ingatlan-nyilvántartási állapotból (illetve a használatbavételi engedély alapján) ki kell tűnnie az állattartási vagy növénytermesztési funkciónak, illetve a másik, hogy az építményt rendeltetésszerűen is állattartási, illetve növénytermesztési tevékenységhez kell hasznosítani (amennyiben bérbe adják a szóban forgó épületet, úgy a mentességi szabály nem alkalmazható).

A ténylegesen mezőgazdasági tevékenységet végző és az adott épületeket rendeltetésszerűen mezőgazdasági tevékenységre használó gazdálkodók szembesülhetnek azzal a problémával, hogy hiába a tényleges mezőgazdasági célú használat, az ingatlan-nyilvántartási feltétel hiánya miatt az önkormányzat (a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jogszerűen) az építményadót megállapítja, és kiveti.

Az adómentesség alkalmazásához nem elegendő az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban említett épületjelleg, hanem az Helyi adó tv.-ben rögzített minősítés bejegyzése is elengedhetetlen. Lényeges tehát, hogy nem elegendő az ingatlan-nyilvántartásban a „gazdasági épület” megjelölés, annak pontos funkcióját is szükséges rögzíteni (további rendeltetési jellegre való bontással) az adómentesség szempontjából.

A Helyi adó tv. rendelkezéseivel szinkronban az önkormányzat az adott év első napján fennálló ingatlan-nyilvántartási állapotot veszi figyelembe.

A fentiek okán javasolt az érintett építmény földhivatali bejegyzésének mielőbbi ellenőrzése, és szükség esetén ingatlan-nyilvántartási állapotának rendezése.

Forrás: NAK