Tam_Bau
MENÜ
2024. július 19.
Emília
Kinek a tulajdona?

Kinek a tulajdona?

hobbikert.hu

Így szabad csak szedni az utcai gyümölcsfáról, hogy ne kerüljünk bajba.

Sokszor felmerül a kérdés, ezért az alábbiakban összefoglaljuk az arra vonatkozó előírásokat és szabályokat, hogy lehet-e szedni az utcán termett gyümölcsből. Vajon kié a fa és mik az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, akinek az ingatlana előtt a fa áll?

Kinek a tulajdona az utcai gyümölcsfán termett gyümölcs?

Magyarországon nincsenek kifejezetten az utcai gyümölcsfákon termett gyümölcs tulajdonjogára vonatkozó specifikus jogszabályok. Ebben az esetben az ingatlantulajdoni jogok és az ingatlanokkal kapcsolatos felelősségek a polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint érvényesülnek.

A polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályozza az ingatlanok tulajdonjogát és az ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit. Az ingatlantulajdonost általános kötelezettség terheli az ingatlana biztonságát és rendjét illetően.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

Az ingatlantulajdonosnak felelősséget kell vállalnia az ingatlanán lévő fák állapotáért és gondozásáért. Ha egy fa az ingatlana előtt áll, és ő ültette és/vagy gondozza azt, általában jogosult a rajta termett gyümölcsökre. Az ingatlantulajdonos tulajdonjoga magában foglalja a gyümölcsök tulajdonjogát is.

Ugyanakkor az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell arról, hogy az ingatlanán található fa ne jelentsen veszélyt vagy kellemetlenséget a közlekedők vagy a járókelők számára. Ezért az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a fa megfelelő karbantartásáról. Ez magában foglalja a fa megfelelő állapotban tartását, a túlterhelés vagy a sérült ágak miatt esetlegesen bekövetkező balesetek megelőzését is. Ha a termett gyümölcsök általában a járdára vagy az útra hullanak, akkor érdemes lehet intézkednie annak érdekében, hogy ne okozzanak veszélyt az arra járók számára.

Tehát ha valaki az utcán található fa gyümölcsét szeretné leszedni, jó gyakorlat az ingatlantulajdonos engedélyét kérni vagy legalább értesíteni őt arról, hogy szeretnének gyümölcsöt szedni. Az ingatlantulajdonosnak van joga megtagadni másoknak a gyümölcs leszedését, vagy bizonyos feltételekkel engedélyezheti azt. Fontos megjegyezni, hogy ezek az előírások és szabályok általános irányelvek, és minden esetben ajánlott tisztázni az adott ingatlantulajdonossal, hogy milyen konkrét jogok és felelősségek vonatkoznak az adott fára és a rajta termett gyümölcsökre.

Önkormányzati rendeletek, helyi szabályozások

Fontos megemlíteni, hogy a gyümölcsök leszedésére vonatkozó konkrét előírások és korlátozások esetleges önkormányzati rendeletekben vagy helyi szabályozásokban lehetnek rögzítve. Ezek a helyi jogszabályok lehetnek hatályosak, és korlátozhatják vagy szabályozhatják az utcai gyümölcsfák gyümölcsének leszedését.

Ezért fontos, hogy az ingatlantulajdonos és az utcán gyümölcsöt szedni kívánók tájékozódjanak a helyi önkormányzati rendeletekről és szabályozásokról, valamint egyeztessenek egymással a gyümölcsök leszedésének engedélyezéséről vagy más feltételekről.

Összefoglalva, Magyarországon az ingatlantulajdonos általában rendelkezik az utcán termett gyümölcsök tulajdonjogával, és a gyümölcsök leszedéséhez az ingatlantulajdonos engedélye vagy legalább tájékoztatása ajánlott. Ugyanakkor az ingatlantulajdonos felelősséggel is tartozik a fa biztonságos állapotban tartásáért és a járókelők védelméért. Ugyanakkor a helyi önkormányzati rendeletek és szabályozások is befolyásolhatják a gyümölcsök leszedését, ezért fontos a helyi jogszabályok ismerete is.