Tam_Bau
MENÜ
2021. január 27.
Angelika
Januártól lehet megosztani az osztatlan közös földtulajdonokat: a részletes szabályok

Januártól lehet megosztani az osztatlan közös földtulajdonokat: a részletes szabályok

magro.hu

Az új év első napján hatályba lépett a részletes szabályairól szóló rendelet.

Idén január elsejétől hatályos a 647/2020. (XII. 23.) Kormányrendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól. A rendelet többek között tartalmazza az osztóprogram alkalmazására, az egyezségi megállapodásra, a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásra, valamint a földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

A Magyar Közlöny 288. számában jelent meg a kormány 647/2020. (XII. 23.) rendelete a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól. A rendelet tartalmazza a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló eljárásra, az osztóprogram alkalmazására, az egyezségi megállapodásra, a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásra, valamint a földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetésére vonatkozó szabályokat. A rendelet 2021. január 1-től hatályos.

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) II. fejezet 2. címében foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy az eljárás során legalább két önálló helyrajzi számú, rendeltetésszerű mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmas földrészlet kerüljön kialakításra.

Az osztóprogram alkalmazása az osztatlan közös földtulajdon esetében

Az osztóprogram a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv internetes oldaláról letölthető alkalmazás. Ennek segítségével elkészített térképvázlat és területkimutatás a Foktftv. II. fejezet 2. címe alatt szabályozott osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljáráson kívül más ingatlan-nyilvántartási eljárásban nem használható fel. Az osztóprogramot a kérelmező a saját személyre szóló kormányzati ügyfélkapu azonosító adataival és az ügyazonosítóval együtt tudja használni. Az ügyazonosítót az ingatlanügyi hatóság a kérelemben megadott ügyfélkapu azonosítóhoz és a kérelemben megjelölt földrészlethez, illetve a Foktftv. 7. § (2) bekezdése szerinti esetben a kérelemben megjelölt földrészletekhez rendeli. A megosztás kizárólag a kérelemmel érintett földrészletre, illetve földrészletekre terjedhet ki, az eljárásba más – a kérelemben nem szereplő – földrészlet semmilyen formában nem vonható be. A vonatkozó törvény szerint 90 nap elteltével az ügyazonosító automatikusan érvényét veszti.