MENÜ
2018. december 10.
Judit
Radioaktív hulladékok tárolása, kezelése – a jövőnek szóló beruházások

Radioaktív hulladékok tárolása, kezelése – a jövőnek szóló beruházások

Takács Zsuzsa • fotó: Kapfinger András, rhk.hu

Dr. Kereki Ferenc: „Sikeres, de kemény évünk volt.”

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. nélkülözhetetlen feladatot lát el, munkáját a következő évtizedek, évszázadok számára végzi. A Társaság tevékenységi körébe tartozik a radioaktív hulladékok kezelése, elhelyezése, valamint létesítményeinek működtetése. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató az elmúlt évet értékelve, programok lezárásáról, egyben új fejlesztések tervezéséről, előkészítéséről beszélt.

– A 2017-es évben a kitűzött célokat teljesítettük – kezdte az ügyvezető igazgató. – Püspökszilágy és Kisnémedi határán lévő létesítményünkben, ahol az intézményi (nem atomerőművi eredetű) radioaktív hulladékokat fogadjuk, 2017-ben elkészült a légtechnikai rendszer rekonstrukciója. Bátaapátiban bővítettük a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT), ahol az atomerőművi eredetű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolása történik. Az idei év májusában megtelt az első kamra, az új kamra 2018-tól fogadja a hulladékot. Nagy előrelépés, hogy a kidolgozott új technológiának köszönhetően, a korábbinál jóval nagyobb mennyiség helyezhető el itt. Szintén egy új koncepciónak köszönhetően több milliárd forintos megtakarítást tudunk elérni Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója esetében. És ezévi eredményeink között említhetem, hogy egy ezer méteres kutatófúrást végeztünk el Bakonya mellett, a Nyugat-Mecsek térségében, ahol jelenleg egy földtani kutatási programunk zajlik. Összességében elmondható, hogy kollégáim alapos, felkészült munkája és a szigorú gazdasági fegyelem meghozta az eredményét, költségkereten belül teljesítettük idei terveinket. Kemény évünk volt.

– Programjaik során több újítást is említett. Az NRHT esetében már évekkel ezelőtt beszélt egy új, gazdaságosabb elhelyezés tervéről, mely ezek szerint mostanra valósulhatott meg.

– Igen, 2018-tól már az új rendszerben a korábbinál sokkal több hulladékot tudunk elhelyezni. Eddig vasbeton konténerbe kerültek a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékokkal töltött hordók. A jövőben acélkonténerben visszük a hulladékot a föld alatti tárolóba, a hordók közötti teret pedig még az atomerőműben, folyékony radioaktív hulladékkal kevert cementpéppel töltik ki. Ezt az új koncepciót fogjuk jövőre alkalmazni. Büszke vagyok arra, hogy sikerült kidolgozni egy olyan programot, ami a biztonságos elhelyezés mellett egy jóval gazdaságosabb megoldást tesz lehetővé.

– Új elhelyezési szisztémát említett a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával kapcsolatban is. Ez mit jelent?

– Az Országos Atomenergia Hivatal ellenőrzése mellett egy, a korábbinál sűrűbb rácsosztásban, több elhasznált fűtőelemet tudnak befogadni a kamrák. A létesítmény húsz, máig üzembe helyezett kamrájában jelenleg 9007 kazetta van, 2017-ben befejeződött egy újabb négy kamrából álló modul építése, így folyamatosan biztosítjuk, hogy elegendő szabad kapacitás legyen az atomerőműből érkező kiégett kazetták fogadására.

– Mindez, ugye csak átmeneti, és éppen ezért keresik a megoldást a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére. A nagy aktivitású hulladékok végleges tárolójával kapcsolatos előkészítő tevékenység hosszú évtizedeket igényel. Mi a tudomány mai állása ezen a területen?

– Magyarország Kormánya is elfogadta azt a Nemzeti Programot, mely tartalmazza a direkt elhelyezés fogalmát. Eszerint egy 500-800 méter mélyen kialakított mélységi geológiai tárolóban kell gondolkodni, mely megfelelő kőzetben alkalmas a nagy aktivitású hulladék elhelyezésére. A kiválasztás, előkészítés folyamata húsz vagy annál akár több éves időtartamra is tehető, és a mai tudásunk szerint körülbelül a 2060-as évekre tehető a tároló üzembe helyezése. Ehhez már ma lépéseket kell tennünk. A mindeddig összegyűjtött adatokból, vizsgálati eredményekből a szakemberek továbbra is arra a megállapításra jutottak, hogy a Bodai Agyagkő egy igen jó vízzáró képességű kőzet, mely az elmúlt évezredekben kellő stabilitást mutatott.

– Hatalmas felelősség fél évszázadra előre meghatározó döntéseket hozni!

– Ezért indokolt a nagy alaposság és szakmai körültekintés, ráadásul a költségek sem elhanyagolhatók. Azt sem tudhatjuk, hogy mit hoz a tudományos fejlődés, hiszen vannak már Franciaországban és Oroszországban is újrahasznosító/reprocesszáló üzemek.

– Ön már korábban is felvette a nagyon kis aktivitású radioaktív hulladékok kategóriájának bevezetését. Miért lenne hasznos ez?

– Műszakilag és gazdaságilag is indokolt, nemzetközileg elfogadott és új irányt szabhat a munkánknak. Egyelőre szakmai egyeztetés alatt áll a kategória bevezetése, a jövőben biztosan be kell vezetni, de optimalizálni szükséges. Az új hulladéktípus bevezetésével várhatóan további megtakarítások érhetőek majd el.

– A társadalmi háttér, a „laikusok véleménye” mit jelent a munkájukban?

– Minden területen fontos a lakosság támogatása, együttműködése, amit a hiteles és szakszerű tájékoztatás, partneri viszony alapozott meg. Négy telephelyünkön négy társulással dolgozunk, rendszeresen tájékoztatjuk közös programok keretében az embereket. Kétévente közvélemény-kutatás keretében igyekszünk közelebbről megismerni a térségben élők véleményét, most ez zajlik. A korábbi visszajelzések alapján sokat elmond, hogy Bátaapáti téréségében az elfogadottságunk átlagosan 70% fölötti, míg az ismertségünk magasabb, mint 90%. És ez a pozitív megítélés nagyon jó dolog.