MENÜ
2020. szeptember 27.
Adalbert
Cél: az apróvadállomány csökkenésének megállítása

Cél: az apróvadállomány csökkenésének megállítása

Takács Zsuzsa • fotó: Kapfinger András, agroinform.hu

Dr. Király István: „Korábban is 100%-os volt a kamarai tagság megyénkben„

Jelenleg Tolna megyében 67 vadászterületet tartanak nyilván. Az új tájegységi határok érintenek néhány meglévő vadászterületet, ezért ma is zajlanak néhány helyen a területviták. Új jelenség, hogy jelentősen nő a vadászok száma, a dinamikus létszámemelkedés különösen jellemző Tolna megyében. A vadászathoz kapcsolódó aktuális kérdésekről Dr. Király Istvánnal, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Szervezete és a Tolna Megyei Vadász-szövetség titkárával beszélgettünk.

A vadászkamara természetes személyek érdekképviseleti szervezete, 2600 taggal működik Tolna megyében – kezdte a szakember. Érdekességként említi, hogy a tavalyi jogszabályi változások között szerepelt a kötelező kamarai tagság, ez azonban nem jelentett nagy változást, mert korábban is 100 százalékos volt a tagsági részvétel megyénkben.
A vadászszövetséget a vadgazdálkodási egységek képviseletére hozták létre, tagságuk nagy számban átfedést mutat a kamarával. A szövetség kiemelt feladata információval ellátni a tagságot, ezenkívül kapcsolódás lehetőségét teremti meg az országos szervekkel. A megyei szövetségek nagy szerepet kaptak a vadászati törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet módosítási kérdésében, valamint a vadászterületek kijelölésében.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jogosultak nyilvántartásba vételével, a haszonbérlettel összefüggő ügyekben, területi kérdésekben igyekeznek tanácsadással segíteni, főleg jogi kérdésekben a szervezet tagjait. Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a vadászati hatósággal és az egyéb hatósági szervekkel, a rendőrséggel, kormányhivatallal. A kamara az érdekvédelmi feladatokon túl átruházott állami feladatot is ellát, ennek köre jelentősen bővült az elmúlt időszakban. Korábban a vadászjegyek értékesítése, vadászvizsgák szervezése, vadhúsvizsgálók vizsgáztatásának szervezése, nyomtatványok kiadása tartozott e körbe, ezentúl a külföldi bérvadászok vadászati engedélyének kiadását is itt intézik. Éves szintén ez több mint ezer kérelmet jelent, tette hozzá dr. Király István. A szélesedő feladatkör, egyre több munka a helyi szervezetben létszámbővülést igényelt, egy fő adminisztrációs munkatárs segíti a szakszerű és hatékony munkát Szekszárdon.
Többlet-feladatot jelent, ugyanakkor országos kamarai szinten és a megyében is többlet-bevételt eredményez, hogy a tavaly létrehozott Országos Vadgazdálkodási Alapból az ágazat szereplői pályázat útján nyerhetnek támogatást, melynek szervezését a kamara végzi. Jelenleg éppen a nyertes pályázatok szerződéskötése, kifizetése zajlik. A szakember elmondta, hogy ötféle pályázati célra lehetett forrást igényelni, például az élőhely-fejlesztést, a vadállomány védelmét szolgáló fejlesztéseket, víznyerő-helyek kialakítását támogatja az alap. A vadgazdálkodási alap fontos szerepet tölthet be egy régóta fennálló probléma megoldásában, nevezetesen az apróvadállomány csökkenésének megállításában. Kritikusan alacsony a mezei nyúl és a fácán aránya hazánkban, miközben a nagyvadállomány túlzott növekedése tapasztalható.
A problémák között említhető, hogy Tolna megye vadásztársaságait tekintve átlagosan 5,5 ezer hektáros a területnagyság, azonban 4 ezer hektáronként kell hivatásos vadászt alkalmazni, holott ez szakmai megközelítéssel élőhelytől függő lehetne. A törvényi kötelezettség próbára teszi a társaságok anyagi teherbírását és a hivatásos vadászok sokhelyütt alulfizetettek. A legnagyobb gond azonban az orvvadászat, ami éves szinten szakmai becslések szerint a jogszerűen elejtett vad felét teszi ki.

Tolna Megyei Vadász-szövetség – Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Szervezete
Cím: 7100 Szekszárd, Polláck M. u. 32/B fsz.2. Tel.: 74/512-224
E-mail: omvk.tolna@gmail.com

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.00-14.30-ig pénteken: 8.00-11.00-ig