MENÜ
2020. február 22.
Gerzson
Ahol nyitottságra, gondolkodásra nevelik a diákokat

Ahol nyitottságra, gondolkodásra nevelik a diákokat

Takács Zsuzsa • fotó: Kapfinger András

NOVOTHNÉ BÁN ERZSÉBET-et, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium igazgatóját, arról kérdeztük, mi az a plusz, amivel többet adnak tanítványaiknak?

Egy kis gimnázium, ahol biztonságos és inspiráló a közösség. Az érettségire való felkészítés, a továbbtanuláshoz szükséges alapos tudás mellett a diákok olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek a legfontosabb alapot adják az életben. Nyitottak lesznek, megtanulnak önállóan gondolkodni. A képzésen felül mit biztosít a tolnai gimnázium?

– A közösségre, a személyes emberi kapcsolatokra alapozzuk a tanítást. Nálunk nem személytelen a tanóra, kollégáimmal együtt nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megismerjük tanítványaink személyiségét – kezdte az igazgató. – Az egyéni módszerek, az odafigyeléssel, szeretettel kialakított kapcsolatrendszer biztos alapot ad a tanításhoz. Hosszú évtizedek tapasztalata alapján mondhatom, hogy ez nagyon fontos a gyerekeknek.

– Tudást adni, és segíteni, hogy megtalálják önmagukat. Gyakran egy életpályát meghatároz az Önök munkája.

– A pályaválasztás előkészítése kiemelt cél a gimnáziumban, ehhez azonban el kell érnünk, hogy mindenki reális képet alakítson ki saját magáról. A helyes önértékeléshez próbáljuk hozzásegíteni a tanulókat, fontos, hogy felismerjék, mik az erősségeik, ki miben tehetséges. A szaktanárok, osztályfőnökök munkája mellett az iskola szervezett programokkal igyekszik ezt a célt megvalósítani. Egy sikeres kezdeményezésünket említhetem: egy pályázat kapcsán egy karriertanácsadó (iskolánk volt diákja) segít majd a jövő tanévben a diákoknak a tudatos pályaválasztásban, továbbá egy szakember a pályaválasztáson túl önismeretről, emberi kapcsolatokról, döntéshelyzetekről és sok más kérdésről beszélget a gyerekekkel, akik nagyon fogékonyak és érdeklődőek.

– A tolnai gimnáziumban eddig is fontosnak tartották a tanulást segítő alternatív, tanórán kívüli módszereket.

– Rendhagyó óráink hasznosak és érdekesek a gyerekek számára. Történelem órát tartunk májusban például a MAG Házban, ahol az I. világháború magyar katonai vonatkozásairól beszél egy kutató, vagy egy korábban végzett diákunk az egészséges életmód és táplálkozás témakörében tart biológia órát. Ezenkívül fakultációs, vagy szakköri csoportoknak szerveztünk és szervezünk kirándulásokat, jártunk a Kaposvári Egyetemen, most például az Audi és a Mercedes gyárba készülünk. De említhetem az Erdei Iskolát Orfűn. A természettudományi munkaközösségünk saját programot dolgozott ki a 7. osztályosok számára, akik idén első alkalommal vehetnek részt Orfűn két napos táborozáson.

– Változott, szigorodott a felsőoktatási felvételi rendszer. Mennyiben tudnak ennek megfelelni?

– Valóban nagyobb a követelmény, egy tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni, és legalább egy középfokú nyelvvizsgával kell rendelkezni a sikeres felvételhez. Több feladatot ad ez mindenkinek, de ennek tudatában készülünk. Lényeges, hogy ki milyen fakultációt választ, ez meghatározza a későbbi irányt. A legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e motiválni a gyerekeket, mert akkor már nem csak hajlandóak az áldozatvállalásra, hanem kérik is tanáraiktól a lehetőséget. A másik kulcsszó a problémamegoldás képessége. A rugalmas gondolkodást igyekszünk megalapozni, hogy később a választott hivatásukban, és az élet más területén is jó döntéseket tudjanak hozni. A nyelvismeretet külön is említeném, hiszen ez alapvető készség, és felvételi követelmény. A tanórákon megpróbáljuk megalapozni a nyelvvizsgához szükséges készségeket, de tervezzük a jövőben tanórán kívüli nyelvi előkészítő tanfolyam indítását is.

– A tanárok személyisége mindig meghatározó a tanulás folyamatában!

– Jelenleg kollégáink egyharmada mesterpedagógus minősítéssel rendelkezik (ám jövőre ez az arány megközelítheti az 50%-ot), sokan vesznek részt az emelt szintű érettségi vizsgáztatásban. A továbbtanulás követelményeinek ismeretében próbáljuk felkészíteni az emelt és a középszintű érettségire tanítványainkat. Tapasztalt munkatársak és fiatal, pályakezdő pedagógusok egyaránt dolgoznak nálunk.

– Az egyházi fenntartás mit jelent a gimnázium életében?

– Elsőként a közösséget erősítő funkciót emelném ki. Az egyházmegye rengeteg programot támogat, és finanszíroz: iskolán kívüli kirándulásokat, osztálykirándulásokat, Esztergomban, Pécsett, Székesfehérváron jártak tanulmányi úton diákjaink. Három éve működünk egyházi fenntartással, és jövőre végeznek az első osztályaink katolikus gimnáziumként. Hitoktatókkal és szaktanár kollégáimmal beszélgetve azt tapasztaltuk, hogy érezhető az osztályközösségek elfogadóbbá, nyitottabbá válása.